Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định trong ngày 22/11/2021 trên địa bàn tỉnh có 68 ca bệnh COVID-19 mới được ghi nhận (bao gồm 19 ca tại Hải Hậu, 01 ca tại TP Nam Định, 08 ca tại Giao Thủy, 01 ca tại Vụ Bản, 01 ca tại Trực Ninh, 04 ca tại Nam Trực, 04 ca tại Nghĩa Hưng, 14 ca tại Xuân Trường), cụ thể: 

TT

Mã BN

Năm sinh

Giới tính

Địa chỉ nơi ở

Yếu tố dịch tễ

Yếu tố nguy cơ

 

I

01 ca bệnh tại TP Nam Định

1

BN1096601

2000

Nữ

32/77/181 Phù Long, P. Hạ Long

- Sinh viên Đại học Điều dưỡng NĐ, 15-19/11 thực tập tại BV Phụ sản NĐ, 19-21/11 về Hà Nam, 21/11 test nhanh dương tính

- Ngày 22/11/2021: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

(đang tiếp tục điều tra, xác minh)

Cộng đồng

 

II

04 ca bệnh tại Nghĩa Hưng

2

BN1096603

1994

Nam

Xóm 7, Nghĩa Lâm

- Các trường hợp từ TP HCM trở về Nam Định ngày 17/11, ngày 20/11

- Ngày 22/11/2021: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

 

3

BN1096604

1984

Nữ

Đội 12, Nghĩa Phong

 

4

BN1096605

2009

Nữ

Xóm 9, Nghĩa Lâm

 

5

BN1096606

2017

Nữ

Xóm 9, Nghĩa Lâm

 

III

04 ca bệnh tại Nam Trực

6

BN1096648

1984

Nam

Thôn Đông, Nam Cường

- Ghi nhận trong khu phong tỏa xã Nam Cường

- Ngày 22/11/2021: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

 

7

BN1096649

1985

Nữ

 

8

BN1096650

2005

Nữ

 

9

BN1096651

2008

Nữ

 

IV

14 ca bệnh tại Xuân Trường

10

BN1096626

Nam

1969

Xóm 9, Xuân Hồng

- Ghi nhận trong khu phong tỏa xã Xuân Hồng

- Ngày 22/11/2021: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

 

11

BN1096627

Nữ

1966

Xóm 10, Xuân Hồng

 

12

BN1096628

Nữ

1971

Xóm 8, Xuân Hồng

 

13

BN1096629

Nữ

1998

Xóm 8, Xuân Hồng

 

14

BN1096630

Nữ

1955

Xóm 21, Xuân Hồng

 

15

BN1096631

Nữ

1955

Xóm 21, Xuân Hồng

 

16

BN1096632

Nữ

1974

Xóm 12, Xuân Hồng

 

17

BN1096633

Nữ

1979

Xóm 22, Xuân Hồng

 

18

BN1096634

Nữ

1952

Xóm 15, Xuân Hồng

 

19

BN1096635

Nữ

1951

Xóm 13, Xuân Hồng

 

20

BN1096636

Nữ

2007

Xóm 33, Xuân Hồng

 

21

BN1096637

Nữ

1963

Xóm 13, Xuân Hồng

 

22

BN1096638

Nữ

1978

Xóm 7, Xuân Hồng

 

23

BN1096639

Nữ

1970

Xóm 7, Xuân Hồng

 

V

01 ca bệnh tại Vụ Bản

24

BN1096600

1996

Nam

Xóm 5 Trung Phu, Liên Bảo

- F1 của BN1086542

- Ngày 22/11/2021: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

 

VI

01 ca bệnh tại Trực Ninh

25

BN1096602

2001

Nữ

TDP Đông Bắc, TT Cổ Lễ

- Từ ngày 15/11/2021 đến BVPS Nam Định mổ đẻ

- Ngày 22/11/2021: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

(Đang tiếp tục điều tra, xác minh)

Cộng đồng

 

VII

08 ca bệnh tại Giao Thủy

26

BN1096640

1965

Nữ

Thanh Hùng, Giao Thanh

- F1 của các ca bệnh dương tính huyện Giao Thủy

- Ngày 22/11/2021: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

 

27

BN1096641

2007

Nam

xóm 10, Hồng Thuận

 

28

BN1096642

2015

Nữ

Xóm 5, Giao An

 

29

BN1096643

1960

Nữ

Xóm 5, Giao An

 

30

BN1096644

1985

Nam

Xóm 18, Giao An

 

31

BN1096645

1952

Nam

Thanh Tân, Giao Thanh

 

32

BN1096646

1956

Nam

Thanh Châu, Giao Thanh

 

33

BN1096647

1964

Nam

Thanh Hùng, Giao Thanh

 

VIII

19 ca bệnh tại Hải Hậu

34

BN1096607

1947

Nữ

Xóm 10 TT, Hải Minh

- Liên quan đến chùm ca bệnh dương tính huyện Hải Hậu

- Ngày 22/11/2021: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

 

Khu cách ly, phong tỏa

 

35

BN1096608

1938

Nam

Xóm 10 TT, Hải Minh

 

36

BN1096609

1995

Nam

Xóm 34, Hải Minh

 

37

BN1096610

1976

Nữ

Xóm 30, Hải Minh

 

38

BN1096611

1948

Nữ

Xóm 33, Hải Minh

 

39

BN1096612

1970

Nam

Xóm 10 TT, Hải Minh

 

40

BN1096613

2020

Nam

Xóm Gò, Hải Minh

 

41

BN1096614

2018

Nữ

Xóm Gò, Hải Minh

 

42

BN1096615

1950

Nam

Xóm 30, Hải Minh

 

43

BN1096616

2002

Nam

Xóm 32, Hải Minh

 

44

BN1096617

2008

Nam

Xóm 32, Hải Minh

 

45

BN1096618

1972

Nam

Xóm 32, Hải Minh

 

46

BN1096619

2008

Nam

Xóm E Hải Lý

 

47

BN1096620

1999

Nữ

Xóm 31, Hải Minh

 

48

BN1096621

1975

Nam

Xóm 31, Hải Minh

 

49

BN1096622

1954

Nữ

Xóm 7 Hải Hà

 

50

BN1096623

1954

Nữ

Xóm 30, Hải Minh

 

51

BN1096624

2013

Nam

Xóm 32, Hải Minh

 

52

BN1096625

2009

Nữ

Xóm 34, Hải Minh