Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định trong ngày 21/11/2021 trên địa bàn tỉnh có 68 ca bệnh COVID-19 mới được ghi nhận (bao gồm 56 ca tại Hải Hậu, 01 ca tại TP Nam Định, 02 ca tại Giao Thủy, 01 ca tại Vụ Bản, 02 ca tại Ý Yên, 06 ca tại Xuân Trường) cụ thể: 

TT

Mã BN

Năm sinh

Giới tính

Địa chỉ nơi ở

Yếu tố dịch tễ

Yếu tố nguy cơ

 

I

01 ca bệnh tại TP Nam Định

1

BN1086541

1953

Nữ

Lưu Hữu Phước, P. Hạ Long

- F1 của BN1077475

- Ngày 21/11/2021: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

 

II

02 ca bệnh tại Giao Thủy

2

BN1086549

2007

Nữ

Xóm 11, Giao An

- F1 của BN1067944

- Ngày 21/11/2021: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

 

3

BN1086550

1950

Nam

Xóm 9 - Hùng Tiến, Giao Tiến

- Cách ly tập trung sau khi trở về từ TP HCM

- Ngày 21/11/2021: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

 

III

01 ca bệnh tại Vụ Bản

4

BN1086542

1996

Nam

Xóm 5, Trung Phu, Liên Bảo

- Từ Vũng Tàu trở về Nam Định ngày 17/11, ngày 19/11 đến TYT Liên Bảo khai báo y tế, test nhanh dương tính

- Ngày 21/11/2021: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

 

IV

06 ca bệnh tại Xuân Trường

5

BN1086543

Nữ

1954

Xóm 25, Xuân Hồng

- F1 của BN1077538, BN1077540, BN1067926

- Ngày 21/11/2021: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

 

6

BN1086544

Nữ

1983

Xóm 18, Xuân Hồng

 

7

BN1086545

Nữ

1964

Xóm 20, Xuân Hng

 

8

BN1086546

Nữ

1976

Xóm 09, Xuân Hng

 

9

BN1086547

Nữ

1973

Xóm 22, Xuân Hng

 

10

BN1086548

Nữ

1987

Xóm 20, Xuân Hng

 

V

02 ca bệnh tại Ý Yên

11

BN1086539

1965

Nữ

Xóm Giữa, Yên Trị

- F1 của BN1047982

- Ngày 21/11/2021: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

 

12

BN1086540

2015

Nam

 

VI

56 ca bệnh tại Hải Hậu

13

BN1086551

1972

Nữ

Xóm E, Hải Lý

- Liên quan đến chùm ca bệnh huyện Hải Hậu

- Ngày 21/11/2021: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

 

14

BN1086552

1992

Nữ

Xóm 7, Hải Long

 

15

BN1086553

2013

Nam

Xóm 7, Hải Long

 

16

BN1086554

1964

Nam

Hải Long

 

17

BN1086555

1985

Nam

Hải Long

 

18

BN1086556

2020

Nam

Xóm 30, Hải Minh

 

19

BN1086557

1996

Nữ

Xóm 30, Hải Minh

 

20

BN1086558

1991

Nam

Xóm 30, Hải Minh

 

21

BN1086559

1971

Nữ

Xóm 33, Hải Minh

 

22

BN1086560

2005

Nam

Xóm Gò, Hải Minh

 

23

BN1086561

1963

Nam