Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định trong ngày 20/11/2021 trên địa bàn tỉnh có 68 ca bệnh COVID-19 mới được ghi nhận (bao gồm 17 ca tại Hải Hậu, 07 ca tại TP Nam Định, 26 ca tại Giao Thủy, 01 ca tại Trực Ninh, 02 ca tại Ý Yên, 06 ca tại Nam Trực, 06 ca tại Xuân Trường, 01 ca tại Mỹ Lộc), cụ thể:

TT

Mã BN

Năm sinh

Giới tính

Địa chỉ nơi ở

Yếu tố dịch tễ

Yếu tố nguy cơ

I

07 ca bệnh tại TP Nam Định

1

BN1077475

1950

Nữ

Lưu Hữu Phước, P Hạ Long

- Có biểu hiện Ho, Sốt, ngày 19/11 đến BVĐK tỉnh xét nghiệm sàng lọc cho kết quả PCR (+)

- Ngày 20/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

2

BN1077476

2011

Nam

Lưu Hữu Phước, P Hạ Long

- Liên quan đến  BN1077475

- Ngày 20/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

3

BN1077477

2009

Nữ

Lưu Hữu Phước, P Hạ Long

4

BN1077478

2003

Nam

Lưu Hữu Phước, P Hạ Long

5

BN1077479

1962

Nữ

Lưu Hữu Phước, P Hạ Long

6

BN1077480

1989

Nữ

Lưu Hữu Phước, P Hạ Long

7

BN1077481

1947

Nữ

Lưu Hữu Phước, P Hạ Long

II

01 ca bệnh tại  huyện Mỹ Lộc

8

BN1077542

1976

Nam

Hồng Phong 2

- Từ Tiền Giang đi qua nhiều tỉnh về Nam Định ngày 19/11

- Ngày 20/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

 

III

01 ca bệnh tại  huyện Trực Ninh

9

BN1077535

 

2001

Nam

Trung Đông, Trực Ninh

- Cách ly tại nhà khi từ TP HCM trở về Nam Định ngày 18/11

- Ngày 20/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

IV

17 ca bệnh tại huyện  Hải Hậu

10

BN1077484

1997

Nữ

Xóm 10TT, Hải Minh

- Liên quan đến chùm ca bệnh xã Hải Minh

- Ngày 20/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

11

BN1077485

1981

Nam

Xóm Gò, Hải Minh

12

BN1077486

2020

Nam

Xóm Gò, Hải Minh

13

BN1077487

1986

Nữ

Xóm 32, Hải Minh

14

BN1077488

2014

Nam

Xóm 32, Hải Minh

15

BN1077489

1984

Nam

Xóm 32, Hải Minh

16

BN1077490

2006

Nữ

Xóm 32, Hải Minh

17

BN1077491

2010

Nam

Xóm Gò, Hải Minh

18

BN1077492

1996

Nữ

Xóm Gò, Hải Minh

19

BN1077494

1981

Nữ

Xóm 2B, Hải Minh

20

BN1077495

1977

Nữ

Xóm 32, Hải Minh

21

BN1077496

1987

Nữ

Xóm Gò, Hải Minh

22

BN1077497

1965

Nữ

Xóm 32, Hải Minh

23

BN1077498

1950

Nữ

Xóm 32, Hải Minh

24

BN1077499

1975

Nam

Xóm 35, Hải Minh

25

BN1077500

1992

Nữ

Xóm 33, Hải Minh

26

BN1077493

2021

Nữ

Xóm Gò, Hải Minh

V

06 ca bệnh tại  huyện Xuân Trường

27

BN1077536

1971

Nữ

Xóm 13, Xuân Hồng

- F1 của BN1057199

- Ngày 20/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

28

BN1077537

2002

Nữ

Xóm 18, Xuân Hồng

- F1 của BN1067925

- Ngày 20/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

29

BN1077538

1979

Nữ

Xóm 19, Xuân Hồng

30

BN1077539

1969

Nữ

Xóm 6, Xuân Hồng

31

BN1077540

1984

Nữ

Xóm 20, Xuân Hồng

32

BN1077541

2007

Nam

Xóm 34, Xuân Hồng

- F1 của BN1057194

- Ngày 20/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

VI

26 ca bệnh tại huyện  Giao Thủy

33

BN1077501

2004

Nam

Xóm 18, Giao An

- Liên quan đến chùm ca bệnh ở Giao Thủy

- Ngày 20/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

34

BN1077502

1974

Nữ

Xóm 10, Giao An

35

BN1077503

1963

Nam

Xóm 18, Giao An

36

BN1077504

1991

Nam

Xóm 18, Giao An

37

BN1077505

1968

Nữ

Xóm 19, Giao An

38

BN1077506

1981

Nữ

Xóm 18, Giao An

39

BN1077507

2009

Nam

Xóm 4, Hồng Thuận

40

BN1077508

2012

Nam

Xóm 11, Hồng Thuận

41

BN1077509

1981

Nam

Xóm 12, Hồng Thuận

42

BN1077510

2015

Nam

Xóm 16, Hồng Thuận

43

BN1077511

1983

Nữ

Xóm 16, Hồng Thuận

44

BN1077512

2013

Nam

Xóm 16, Hồng Thuận

45

BN1077513

2017

Nữ

Xóm 16, Hồng Thuận

46

BN1077514

2021

Nam

Xóm 16, Hồng Thuận

47

BN1077515

2012

Nữ

Xóm 16, Hồng Thuận

48

BN1077516

2014

Nữ

Xóm 14,Hồng Thuận

49

BN1077517

2007

Nữ

Xóm 4, Hồng Thuận  

50

BN1077518

1966

Nữ

Xóm 4, Hồng Thuận  

51

BN1077519

1978

Nam

Xóm 18, Giao An

52

BN1077520

1989

Nam

Xóm 5,  Giao An

53

BN1077521

1967

Nam

Xóm 19, Giao Lạc

54

BN1077522

1977

Nữ

Xóm 18, Giao An

55

BN1077523

1984

Nữ

Xóm 18, Giao An

56

BN1077524

1981

Nữ

Xóm 18, Giao An

57

BN1077525

1977

Nữ

Xóm 19, Giao An

58

BN1077526

1989

Nữ

Xóm 2, Giao An

 

 

VII

08 ca bệnh tại huyện  Nam Trực

59

BN1077527

1993

Nữ

Hưng Đễ, Nam Hoa

- F1 của các ca bệnh Công ty giày Hựu Xương

- Ngày 20/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

60

BN1077528

1975

Nữ

Xóm 12 Điền Xá

61

BN1077529

1980

Nữ

Xóm 2, Hồng Quang

62

BN1077530

2002

Nam

Xóm 2, Nam Toàn

63

BN1077531

1994

Nam

Xóm 8, Nam Mỹ

64

BN1077532

1982

Nam

Lương Nội,  Bá Thước, Thanh Hoá

65

BN1077533

1990

Nam

Lương Nội, Bá Thước, Thanh Hoá

66

BN1077534

1984

Nam

Xóm 24, Điền Xá

VIII

02 ca bệnh tại huyện Ý Yên

67

BN1077482

2008

Nam

Trực Mỹ, Yên Cường

- F1 của các ca bệnh tại Yên Cường

- Ngày 20/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

68

BN1077483

2008

Nam